Młody mężczyzna w niebieskiej koszuli ma przed sobą laptop. Na ekranie laptopa kobieta prowadzi wykład.

Jak uczyć osoby dorosłe - warsztaty dla mistrzów

Jeżeli:

 • chcesz być dostawcą usług uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza",
 • zakończyłeś przygotowanie w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia,
 • zadeklarowałeś, że usługi realizowane przez Ciebie w projekcie będą zgodne ze standardem jakości MSUES plus,
 • nie masz doświadczenia w uczeniu osób dorosłych albo chcesz poszerzyć wiedzę w tym zakresie,

te warsztaty są dla Ciebie. Poprowadzą je eksperci, zajmujący się na co dzień psychologią, pedagogiką, andragogiką i metodyką. Po dwudniowym spotkaniu grupowym masz szansę również na konsultacje indywidualne z ekspertami.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz lub zadzwoń. Tel. 690 260 846, e-mail: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl


Kobieta w szlafroku przykłada suszarkę do głowy jak pistolet. Strumień powietrza zawiewa jej włosy w kierunku przeciwnym do suszarki. Włosy zasłaniają twarz.

Usługi uczenia w miejscu pracy za bony

Zapraszamy mikro-, małych, średnich przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek w Małopolsce do korzystania z usług uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza". Jeden przedsiębiorca może otrzymać do 14 400 zł wsparcia na ten cel.

Do wyboru przedsiębiorców z branży beauty są:

 • 64 usługi z zakresu kosmetyki,
 • 38 usług z zakresu fryzjerstwa.

Wszystkie usługi można znaleźć w wyszukiwarce na naszej stronie internetowej.

Warto korzystać z usług uczenia w miejscu pracy. Dzięki nim zdobywa się lub poszerza umiejętności zawodowe pod okiem innego przedsiębiorcy z branży w relacji 1 na 1 w rzeczywistych warunkach pracy. Ucząc się można obserwować mistrza przy pracy oraz spróbować „jak to się robi” pod jego okiem.

W projekcie "Ucz się u mistrza" za usługi uczenia w miejscu pracy przedsiębiorca płaci bonami, które wcześniej zamówi. Jeden przedsiębiorca może ubiegać się o maksymalnie 180 bonów, a na uczenie jednego pracownika (lub siebie) może wydać nie więcej niż 120 bonów. Dofinansowanie wynosi 80% wartości zamówionych bonów. 20% wartości zamówionych bonów to wkład własny przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat dofinansowania w projekcie można znaleźć w artykule na naszej stronie internetowej.

Bony można zamówić wypełniając formularz zgłoszeniowy do projektu na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy.


zbliżenie na twarz mężczyzny w stroju szefa kuchni, który wącha zioła

Zostań dostawcą usług uczenia w miejscu pracy

Jeżeli podpisałeś deklarację dotyczącą realizowania usług uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem jakości MSUES plus, możesz wejść do projektu. Rejestracja zajmie Ci ok. 10 minut.

Przed rejestracją należy przygotować:

 • skan zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na US / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • skan zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ZUS / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • skan pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • dane minimum jednego Mistrza / imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, skany dokumentów potwierdzających jego doświadczenie zgodnie ze standardem MSUES plus / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • oświadczenia proszę składać zgodnie ze stanem faktycznym;
 • nie należy załączać dodatkowych dokumentów, o które nie prosimy na etapie formularza (np. zaświadczenia o niekaralności) / grozi to odrzuceniem formularza z przyczyn formalnych i potrzebą rozpoczęcia procesu rejestracji od nowa;
 • wygenerowany plik należy podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i przesłać za pośrednictwem Bazy – przycisk Zapisz.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza możliwość dodawania nowych usług do Bazy (Karty Usług). Po weryfikacji zgłoszenia otrzymasz umowę z instrukcją złożenia podpisu. Po podpisaniu umowy Twoje usługi zaczną być widoczne w Bazie.

Wszystkie informacje na temat projektu, w tym regulamin, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

W razie pytań można się kontaktować z Magdaleną Tarnowską – Torbus: tel. 12 619 85 22 lub 690 261 291, e-mail: magdalena.tarnowska-torbus@wup-krakow.pl


grupa ludzi siedząca przy stole, na którym są laptop, materiały do pisania oraz filiżanka z napojem

Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych

Przedsiębiorcy, którzy planują realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza”, a nie mają kompetencji metodycznych związanych z uczeniem osób dorosłych, mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów. W projekcie oferujemy im konsultacje z ekspertami z zakresu psychologii, pedagogiki oraz metodyki.

Przyszli dostawcy usług w projekcie mogą wziąć udział w konsultacjach grupowych oraz indywidualnych. Najbliższe - dwudniowe - spotkanie grupowe odbędzie się 29-30 maja. Pierwszego dnia zajęcia odbywać się będą od godz. 10.00 do 17.20, drugiego dnia - od godz. 9.30 do 13.10.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, proszeni są o zgłoszenie się na adres e-mail: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl.

Dzwoniąc pod numer 690 260 846 można uzyskać więcej informacji na temat konsultacji eksperckich.

Przypominamy, że w konsultacjach mogą wziąć udział dostawcy usług / mistrzowie, którzy podpiszą deklarację, że w projekcie „Ucz się u mistrza” będą realizowali usługi uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem jakości MSUES plus. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni skontaktować się z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52

e-mail: jakosc@wup-krakow.pl


ludzie pracują przy stole, na którym leżą materiały do pisania, laptop i stoją napoje

Warsztaty dla mistrzów

7 kwietnia o godz. 9.00 zapraszamy dostawców usług, którzy będą realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza" na warsztaty dotyczące obsługi narzędzia z bazą.

Jest to kontynuacja spotkania z 29 marca, dlatego zapraszamy przede wszystkim osoby, które były z nami tego dnia. Zamierzamy bowiem omówić z Państwem kwestie związane z uzgadnianiem Karty Usługi Indywidualnej pomiędzy dostawcą usług a klientem.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie zoom.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć w nim udział, proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl. Wówczas otrzymają link do spotkania.

Dzwoniąc pod numer 690 261 291 można uzyskać więcej informacji na temat spotkania.