logotyp Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Jakość usług w projekcie

Przedsiębiorcy, zainteresowani realizowaniem usług w projekcie „Ucz się u mistrza”, muszą wziąć udział w konsultacjach w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zapoznają się tam z wymaganiami jakościowymi, które powinny być spełnione przez dostawcę usług uczenia w miejscu pracy. Będą mogli również skonsultować szczegóły oferty, którą zamierzają umieścić w bazie projektu. Na zakończenie podpiszą deklarację, w której zobowiążą się do realizowania usług dla uczestników projektu zgodnie ze standardem jakości MSUES plus.

Zapoznaj się z wymogami standardu pod na stronie MSUES plus.

Dla ułatwienia przypominamy, kto może zostać dostawcą usług uczenia w miejscu pracy oraz mistrzem.

Usługi uczenia w miejscu pracy może realizować przedsiębiorstwo, które:

  • aktywnie prowadzi działalność w branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej lub kosmetycznej przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 4 lat;
  • posiada w Małopolsce potencjał techniczny oraz bazę niezbędną do realizacji usług uczenia w miejscu pracy;
  • zatrudnia „mistrza w swoim fachu” lub współpracuje z co najmniej jednym takim specjalistą.

Uczyć innych w ramach usługi uczenia w miejscu pracy może osoba, która:

  • pracuje co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczyła usługę;
  • ma doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie;
  • ma wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennych referencji;
  • jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić (np. własne portfolio);
  • ma kompetencje metodyczne związane z uczeniem osób dorosłych (jeżeli ich nie ma, w projekcie otrzyma wsparcie w tym zakresie - zobacz szczegóły w artykule "Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych").

Przedsiębiorców zainteresowanych realizowaniem usług uczenia w miejscu pracy zapraszamy do kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl