Branża/specjalizacja:

Miejsce świadczenia usługi:
  • W miejscu uczącego się
Usługa realizowana przez Mistrzów:

Maksymalna liczba uczących się jednocześnie:

Minimalny wymagany poziom umiejętności do skorzystania z tej usługi (w skali 0-4):

Wymogi formalne:

Umiejętności (efekty uczenia), które Uczący się nabędzie podczas usługi:

Ramy czasowe usługi:

Poziom Min. ilość godzin lekcyjnych Max. ilość godzin lekcyjnych
Łączny zaplanowany czas

Cena usługi

Cena netto godziny usługi:

Maksymalna stawka za jedną godzinę lekcyjną usługi rozliczaną Bonami:

Stawka za jedną godzinę lekcyjną usługi do rozliczenia Bonami:

Poziom dopłaty do godziny lekcyjnej usługi ponad wartość dofinansowania:

Całkowita wartość usługi: zł –

Podstawa dofinansowania: zł –

Wkład własny w koszt usługi: zł –

Dopłata do ceny usługi:

Stawka VAT:

Całkowita dopłata do usługi netto: zł – zł (wkład własny: zł – zł, dopłata do ceny usługi: )

Mistrzowie