Skorzystaj z bonów na usługi uczenia w miejscu pracy

w projekcie "Ucz się u mistrza"

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce?

Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej?

Chcesz, aby Twoi pracownicy zdobyli nowe umiejętności?

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój kadr?

Nawiąż współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i skorzystaj z oferty unijnego projektu „Ucz się u mistrza”.

Co zyskujesz?

  • Możliwość wysłania pracownika do innego przedsiębiorcy z branży, gdzie pod okiem Mistrza zdobędzie konkretne umiejętności i wiedzę, na której Ci zależy;
  • Szansę nawet na 80% dofinansowania do nauki Twojego pracownika;
  • Dostęp do bazy usług uczenia w miejscu pracy, z której sam wybierzesz oferty odpowiadające potrzebom Twojej firmy;
  • Szybki i efektywny sposób zdobycia praktycznych umiejętności przez pracownika;
  • Wpływ na rozwój swojej branży dzięki wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami.

W projekcie „Ucz się u mistrza” Ty i Twoi pracownicy skorzystacie z usług uczenia w miejscu pracy, za które zapłacisz bonami rozwojowymi. Fachowcy – Mistrzowie z Twojej branży podzielą się z Wami wiedzą i umiejętnościami w relacji 1 na 1 w rzeczywistych warunkach pracy. Ucząc się będziecie mieli możliwość obserwacji Mistrza przy pracy oraz spróbowania „jak to się robi” pod jego okiem.

Kto może skorzystać z dofinansowania w formie bonów w projekcie „Ucz się u mistrza”?

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną w województwie małopolskim oraz ich pracownicy lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek w województwie małopolskim;
  • prowadzący usługową działalność gospodarczą w branżach: kosmetycznej, fryzjerskiej, hotelarskiej lub gastronomicznej zgodnie z wymaganymi dla danej branży zezwoleniami;
  • nie mający statusu Mistrza w rozumieniu „MSUES plus” w specjalności, w której chcą się uczyć.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w projekcie?

Dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza” przekazywane jest przedsiębiorcy (Klientowi) w oparciu o system bonowy.

Wartość bonu za godzinę usługi uczenia w miejscu pracy wynosi 100 zł.

Jeden przedsiębiorca (NIP) może otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 18 000 zł (wsparcie to jest pomocą de minimis).

Na uczenie jednej osoby (PESEL) można wydać maksymalnie 120 bonów o wartości 12 000 zł.

Wymagany wkład własny przedsiębiorcy: 20% wartości zamówionych bonów.

Zapoznaj się z informacjami i dokumentami ważnymi dla  przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania w projekcie.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Projekt „Ucz się u mistrza” jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub zatrudniasz taką osobę i chcesz wziąć udział w projekcie, zgłoś nam swoje potrzeby: tel. 12 619 85 12, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl