Regulamin

Bazy usług uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza"

Zapoznaj się z Regulaminem Bazy usług uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza” wraz z załącznikami:

Regulamin Bazy usług uczenia w miejscu pracy

System oceny usług uczenia w miejscu pracy

Zasady funkcjonowania Dostawców usług świadczących usługi uczenia w miejscu pracy współfinansowane ze środków publicznych w Bazie usług projektu „Ucz się u mistrza”

MSUES plus standard uczenia w miejscu pracy

System zarządzania jakością w oparciu o MSUES plus

Zasady funkcjonowania Klientów korzystających z usług uczenia w miejscu pracy współfinansowanych ze środków publicznych w Bazie usług projektu „Ucz się u mistrza”

Wykaz branż w podziale na kody PKD uprawnionych do skorzystania z dofinansowania w projekcie „Ucz się u mistrza”

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie Dostawcy usług

Dane uczestników instytucjonalnych w projekcie

Dane uczestników indywidualnych w projekcie

Deklaracja Dostawcy usług

Formularz zgłoszeniowy Dostawcy usług

Formularz zgłoszeniowy Klienta

Zapoznaj się ze wzorami umów wraz z załącznikami:

Wzór umowy z Dostawcą usług

Wzór umowy o dofinansowanie usług uczenia w miejscu pracy

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie usług uczenia w miejscu pracy

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie usług uczenia w miejscu pracy – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie usług uczenia w miejscu pracy