O projekcie

Ludzie siedzący na krzesłach. Na pierwszym planie widać hasła sloganowe: pociąg do kariery, Kariera, Małopolski

"Ucz się u mistrza" - innowacyjny projekt województwa małopolskiego

Realizacja projektu „Ucz się u mistrza” wynika z potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski. Wiele z nich w obliczu kryzysu, będącego skutkiem pandemii, szuka sposobu na dywersyfikację usług i chce poszerzyć swoją ofertę lub poprawić jej jakość, ale żeby to zrobić, musi najpierw dokształcić pracowników, uzupełnić ich wiedzę oraz umiejętności. W sposób szybki, skuteczny i optymalizujący koszty. Innowacyjny projekt województwa małopolskiego „Ucz się u mistrza”, będący częścią Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, umożliwi im rozwój kadr, dzięki wykorzystaniu nowego rodzaju usługi rozwojowej – uczenia w miejscu pracy.

Zdaniem przedsiębiorców uczenie się poprzez działanie, pod okiem fachowca, w rzeczywistych sytuacjach zawodowych jest niezwykle skuteczne. Pozwala oszczędzić czas i pieniądze przeznaczone na zdobycie nowych lub doskonalenie już posiadanych umiejętności pracowników. Celem projektu jest więc oferowanie wsparcia w formie najbardziej odpowiadającej potrzebom MŚP, czyli przy wykorzystaniu usługi uczenia w miejscu pracy, na którą jest zapotrzebowanie rynku, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości tego rodzaju usługi.

Projekt zakłada wypracowane założeń usługi uczenia w miejscu pracy i sprawdzenie:

  • czy będzie ona cieszyła się zainteresowaniem przedsiębiorców z branż: gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej;
  • czy będzie mogła być realizowana za pieniądze publiczne w podmiotowym systemie finansowania w przyszłości;
  • jaki jest optymalny sposób rozliczeń finansowych usług uczenia w miejscu pracy;
  • jakie wymogi jakościowe dotyczące dostawców usług uczenia w miejscu pracy będą możliwe do zrealizowania przez nich.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z branż usługowych, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19: gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej, chcący podnieść umiejętności swoich pracowników, mogą uzyskać w projekcie dofinansowanie – w formie bonów rozwojowych – na usługę uczenia w miejscu pracy – pod okiem fachowca, pracującego u innego przedsiębiorcy z tej samej branży, którego potencjał i doświadczenie pozwalają mu dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

MŚP, który otrzyma bony w projekcie, samodzielnie wybiera dla siebie i swoich pracowników oferty usług uczenia w miejscu pracy z bazy projektu. Usługi te są realizowane przez dostawców usług spełniających wymagania jakościowe MSUES plus.

Projekt zakłada wsparcie co najmniej 200 MŚP oraz 300 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, z czego co najmniej 222 osoby zdobędą kompetencje, uczestnicząc w usługach uczenia w miejscu pracy.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli przedsiębiorca zainteresowany bonami w projekcie jest osobą z niepełnosprawnością lub zatrudnia taką osobę, proszony jest o zgłoszenie swoich potrzeb do biura projektu: tel. 12 619 85 12, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl

Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany równolegle z działaniami komplementarnymi „MSUES plus”, w ramach których:

  • zostały przygotowane i są upowszechniane Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES plus, uwzględniające warunki jakościowe dla usług uczenia w miejscu pracy;
  • dostawcy usług w projekcie są przygotowywani do świadczenia usług zgodnie ze standardami MSUES plus.

Zakłada się przygotowanie co najmniej 40 dostawców usług.

Projekt jest realizowany od 26 listopada 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.