logotyp Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

MSUES plus

Standard uczenia w miejscu pracy

MSUES plus określa warunki, jakie musi spełniać dostawca usługi uczenia w miejscu pracy.

Standard ten ma na celu pomóc przedsiębiorcom właściwie przygotować się do świadczenia dobrej i wartościowej usługi uczenia w miejscu pracy oraz pozwolić instytucji publicznej w bezpieczny sposób przekazywać dofinansowanie do tego typu usług.

Usługa uczenia w miejscu pracy to proces, który obejmuje uczenie w rzeczywistych warunkach pracy oraz uczenie się przez działanie, prowadzone u boku „mistrza w swoim fachu” w faktycznym miejscu pracy mistrza lub klienta. Usługa odpowiada na potrzeby przedsiębiorców i pracowników w zakresie rozwoju kompetencji, tj. nabywania umiejętności, zdobywania wiedzy oraz doskonalenia postaw i zachowań zawodowych. Usługa jest ukierunkowana na dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, kluczowymi z punktu widzenia interesów klienta.

MSUES plus zostanie pilotażowo zweryfikowany i przetestowany w projekcie „Ucz się u mistrza”, po to, aby dostarczyć użyteczne narzędzie do zapewniania jakości usługi uczenia w miejscu pracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług w projekcie „Ucz się u mistrza” są na bieżąco przygotowywani do realizowania tej usługi zgodnie ze standardami MSUES plus. Konsultacje w tym zakresie są obowiązkowe.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na indywidualne konsultacje:

logotyp Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

Dostawcy usług będą monitorowani w zakresie spełniania tych standardów, zarówno w trakcie świadczenia usługi oraz po jej realizacji, po to aby potwierdzić, że wymagania określone w standardzie MSUES plus są przez nich spełniane.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z „Opisem sytemu zarządzania jakością w oparciu o MSUES plus”.

Dokumenty do pobrania: