Na zdjęciu widoczne są ręce baristy, który nalewa kawę do czterech szklanych naczyń widocznych na pierwszym planie

Rusza rekrutacja do projektu "Ucz się u mistrza"

Możesz skorzystać z oferty projektu, jeżeli świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej.

Uczenie w miejscu pracy pozwoli Ci i Twoim pracownikom zdobyć lub poszerzyć umiejętności zawodowe pod okiem innego przedsiębiorcy z branży w relacji 1 na 1 w rzeczywistych warunkach pracy. Ucząc się będziecie mieli możliwość obserwacji Mistrza przy pracy oraz spróbowania „jak to się robi” pod jego okiem. Za usługi zapłacisz bonami rozwojowymi, które dofinansujemy w 80%.

Co ważne, Ty sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia w miejscu pracy – wybierasz usługi, z których chcesz skorzystać lub wysłać na nie swoich pracowników. Pamiętaj jednak, że możesz zamówić w projekcie nie więcej niż 180 bonów, a na uczenie jednego pracownika możesz wydać nie więcej niż 120 bonów. Jeden bon wart jest 100 zł.

Aby skorzystać z bonów w projekcie „Ucz się u mistrza” powinieneś:

 1. przejrzeć bazę usług uczenia w miejscu pracy i znaleźć interesujące Cię oferty (dzięki temu będziesz wiedział, ile bonów potrzebujesz);
 2. wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy, w którym zamówisz bony (od Ciebie zależy, ile ich zamówisz, musisz jednak zmieścić się w limicie 180 bonów);
 3. podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (gdy dostaniesz informację o pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego);
 4. wpłacić wkład własny na numer konta wskazany w umowie, do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania (wkład własny stanowi równowartość 20% wartości zamówionych przez Ciebie bonów, czyli np. jeżeli zamówiłeś 180 bonów o wartości 18 tys. zł, wkład własny wynosi 3600 zł);
 5. zapisać się na wybrane przez siebie usługi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;
 6. ocenić każdą usługę, w której brałeś udział, w ciągu 3 dni roboczych po jej zakończeniu.

Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie znajdziesz w Regulaminie.

Koniecznie przeczytaj informacje dedykowane przedsiębiorcom korzystającym z bonów.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: tel. 12 619 85 12, 690 260 846, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl


zbliżenie na twarz mężczyzny w stroju szefa kuchni, który wącha zioła

Zostań dostawcą usług uczenia w miejscu pracy

Jeżeli podpisałeś deklarację dotyczącą realizowania usług uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem jakości MSUES plus, możesz wejść do projektu. Rejestracja zajmie Ci ok. 10 minut.

Przed rejestracją należy przygotować:

 • skan zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na US / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • skan zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ZUS / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • skan pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • dane minimum jednego Mistrza / imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, skany dokumentów potwierdzających jego doświadczenie zgodnie ze standardem MSUES plus / format pdf, wielkość max. jednego dokumentu: 5 MB;
 • oświadczenia proszę składać zgodnie ze stanem faktycznym;
 • nie należy załączać dodatkowych dokumentów, o które nie prosimy na etapie formularza (np. zaświadczenia o niekaralności) / grozi to odrzuceniem formularza z przyczyn formalnych i potrzebą rozpoczęcia procesu rejestracji od nowa;
 • wygenerowany plik należy podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i przesłać za pośrednictwem Bazy – przycisk Zapisz.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza możliwość dodawania nowych usług do Bazy (Karty Usług). Po weryfikacji zgłoszenia otrzymasz umowę z instrukcją złożenia podpisu. Po podpisaniu umowy Twoje usługi zaczną być widoczne w Bazie.

Wszystkie informacje na temat projektu, w tym regulamin, znajdziesz na naszej stronie internetowej.

W razie pytań można się kontaktować z Magdaleną Tarnowską – Torbus: tel. 12 619 85 22 lub 690 261 291, e-mail: magdalena.tarnowska-torbus@wup-krakow.pl


grupa ludzi siedząca przy stole, na którym są laptop, materiały do pisania oraz filiżanka z napojem

Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych

Przedsiębiorcy, którzy planują realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza”, a nie mają kompetencji metodycznych związanych z uczeniem osób dorosłych, mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów. W projekcie oferujemy im konsultacje z ekspertami z zakresu psychologii, pedagogiki oraz metodyki.

Przyszli dostawcy usług w projekcie mogą wziąć udział w konsultacjach grupowych oraz indywidualnych. Najbliższe - dwudniowe - spotkanie grupowe odbędzie się 29-30 maja. Pierwszego dnia zajęcia odbywać się będą od godz. 10.00 do 17.20, drugiego dnia - od godz. 9.30 do 13.10.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, proszeni są o zgłoszenie się na adres e-mail: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl.

Dzwoniąc pod numer 690 260 846 można uzyskać więcej informacji na temat konsultacji eksperckich.

Przypominamy, że w konsultacjach mogą wziąć udział dostawcy usług / mistrzowie, którzy podpiszą deklarację, że w projekcie „Ucz się u mistrza” będą realizowali usługi uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem jakości MSUES plus. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni skontaktować się z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52

e-mail: jakosc@wup-krakow.pl


logotyp Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Jakość usług w projekcie

Przedsiębiorcy, zainteresowani realizowaniem usług w projekcie „Ucz się u mistrza”, muszą wziąć udział w konsultacjach w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zapoznają się tam z wymaganiami jakościowymi, które powinny być spełnione przez dostawcę usług uczenia w miejscu pracy. Będą mogli również skonsultować szczegóły oferty, którą zamierzają umieścić w bazie projektu. Na zakończenie podpiszą deklarację, w której zobowiążą się do realizowania usług dla uczestników projektu zgodnie ze standardem jakości MSUES plus.

Zapoznaj się z wymogami standardu pod na stronie MSUES plus.

Dla ułatwienia przypominamy, kto może zostać dostawcą usług uczenia w miejscu pracy oraz mistrzem.

Usługi uczenia w miejscu pracy może realizować przedsiębiorstwo, które:

 • aktywnie prowadzi działalność w branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej lub kosmetycznej przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 4 lat;
 • posiada w Małopolsce potencjał techniczny oraz bazę niezbędną do realizacji usług uczenia w miejscu pracy;
 • zatrudnia „mistrza w swoim fachu” lub współpracuje z co najmniej jednym takim specjalistą.

Uczyć innych w ramach usługi uczenia w miejscu pracy może osoba, która:

 • pracuje co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczyła usługę;
 • ma doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie;
 • ma wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennych referencji;
 • jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić (np. własne portfolio);
 • ma kompetencje metodyczne związane z uczeniem osób dorosłych (jeżeli ich nie ma, w projekcie otrzyma wsparcie w tym zakresie - zobacz szczegóły w artykule "Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych").

Przedsiębiorców zainteresowanych realizowaniem usług uczenia w miejscu pracy zapraszamy do kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl


ludzie pracują przy stole, na którym leżą materiały do pisania, laptop i stoją napoje

Warsztaty dla mistrzów

7 kwietnia o godz. 9.00 zapraszamy dostawców usług, którzy będą realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza" na warsztaty dotyczące obsługi narzędzia z bazą.

Jest to kontynuacja spotkania z 29 marca, dlatego zapraszamy przede wszystkim osoby, które były z nami tego dnia. Zamierzamy bowiem omówić z Państwem kwestie związane z uzgadnianiem Karty Usługi Indywidualnej pomiędzy dostawcą usług a klientem.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie zoom.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć w nim udział, proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl. Wówczas otrzymają link do spotkania.

Dzwoniąc pod numer 690 261 291 można uzyskać więcej informacji na temat spotkania.