Bony

Najważniejsze informacje

Limity bonów dla uczestników

Dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza” przekazywane jest przedsiębiorcy (Klientowi) w oparciu o system bonowy.

Wartość bonu za godzinę usługi uczenia w miejscu pracy wynosi 100 zł.

Jeden przedsiębiorca (NIP) może otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 18 000 zł (wsparcie to jest pomocą de minimis).

Na uczenie jednej osoby (PESEL) można wydać maksymalnie 120 bonów o wartości 12 000 zł.

Wymagany wkład własny przedsiębiorcy: 20% wartości zamówionych bonów

Płatności bonami

Za usługi w projekcie można płacić według następujących zasad:

 • dla usług trwających od 1h do 8h maksymalna stawka za 1 godzinę usługi wynosi 3 bony = 300 PLN netto;
 • dla usług trwających od 9h do 24h maksymalna stawka za 1 godzinę usługi wynosi 2 bony = 200 PLN netto;
 • dla usług trwających 25h i więcej godzin maksymalna stawka za 1 godzinę usługi wynosi 1 bon = 100 PLN netto.

Klient musi wykorzystać bony w ciągu 120 dni od momentu podpisania umowy w ramach projektu.

Rozliczanie bonów

Usługi w projekcie rozliczane są po kosztach rzeczywistych. Ceny usług są cenami rynkowymi, proponowanymi przez dostawcę usługi, więc ich wartość może mieścić się w przyznanym na usługę limicie bonów, być niższa lub może go przekraczać.

Przykłady rozliczania usług bonami
Przykład 1

Koszt usługi z bazy dla 1 osoby: 2500 zł /10 godzin (250 zł/godzinę)

Ilość zakupionych bonów: 20 (płatność 2 bonami za 1 godzinę)

Wpłacony wkład własny: 20%, tj. 400 zł

Po zawarciu umowy Klient wpłaca wkład własny w wysokości 20% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 10 godzinną za 2500 zł, tj. 250 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 20 bonów o wartości 2000 zł. Musi więc wpłacić do dostawcy usługi zaliczkę w wysokości brakujących 500 zł.

Operator po otrzymaniu rozliczenia od dostawcy usługi weryfikuje dokumenty i przekazuje dostawcy usługi 2000 zł, w tym:

 • kwota dotacji: 1600 zł (160 zł x 10 h),
 • kwota wkładu własnego Klienta: 400 zł (40 zł x 10 h).
Przykład 2

Koszt usługi z bazy dla 1 osoby: 1800 zł /8 godzin (225 zł/godzinę)

Ilość zakupionych bonów: 24 (płatność 3 bonami za 1 godzinę)

Wpłacony wkład własny: 20%, tj. 480 zł

Po zawarciu umowy Klient wpłaca wkład własny w wysokości 20% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 8 godzinną za 1800 zł, tj. 225 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 24 bony o wartości 2400 zł.

Operator po otrzymaniu rozliczenia od dostawcy usługi weryfikuje dokumenty i przekazuje dostawcy usługi 1800 zł, w tym:

 • kwota dotacji: 1440 zł (180 zł x 8 h),
 • kwota wkładu własnego Klienta: 360 zł (45 zł x 8 h).

Kwota nadpłaconego wkładu własnego – 120 zł – zostaje zwrócona Klientowi.

Przykład 3

Koszt usługi z bazy dla 1 osoby: 4500 zł /30 godzin (150 zł/godzinę)

Ilość zakupionych bonów: 30 (płatność 1 bonem za 1 godzinę)

Wpłacony wkład własny: 20%, tj. 600 zł

Po zawarciu umowy Klient wpłaca wkład własny w wysokości 20% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 30 godzinną za 4500 zł, tj. 150 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 30 bonów o wartości 3000 zł. Musi więc wpłacić do dostawcy usługi zaliczkę w wysokości brakujących 1500 zł.

Operator po otrzymaniu rozliczenia od dostawcy usługi weryfikuje dokumenty i przekazuje dostawcy usługi 3000 zł, w tym:

 • kwota dotacji: 2400 zł (80 zł x 30 h),
 • kwota wkładu własnego Klienta: 600 zł (20 zł x 30 h).
Przykład 4

Koszt usługi z bazy dla 1 osoby: 1500 zł /6 godzin (250 zł/godzinę)

Ilość zakupionych bonów: 18 (płatność 3 bonami za 1 godzinę)

Wpłacony wkład własny: 20%, tj. 360 zł

Po zawarciu umowy Klient wpłaca wkład własny w wysokości 20% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 6 godzinną za 1500 zł, tj. 250 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 18 bonów o wartości 1800 zł.

Operator po otrzymaniu rozliczenia od dostawcy usługi weryfikuje dokumenty i przekazuje dostawcy usługi 1500 zł, w tym:

 • kwota dotacji: 1200 zł (200 zł x 6 h),
 • kwota wkładu własnego Klienta: 300 zł (50 zł x 6 h).

Kwota nadpłaconego wkładu własnego – 60 zł – zostaje zwrócona Klientowi.

Przykład 5

Koszt usługi z bazy dla 1 osoby: 2000 zł /10 godzin (200 zł/godzinę)

Ilość zakupionych bonów: 20 (płatność 2 bonami za 1 godzinę)

Wpłacony wkład własny: 20%, tj. 400 zł

Po zawarciu umowy Klient wpłaca wkład własny w wysokości 20% wartości zamawianych bonów, wybiera usługę 10 godzinną za 2000 zł, tj. 200 zł/h. Na jej realizację ma do dyspozycji 20 bonów o wartości 2000 zł.

Operator po otrzymaniu rozliczenia od dostawcy usługi weryfikuje dokumenty i przekazuje dostawcy usługi 2000 zł, w tym:

 • kwota dotacji: 1600 zł (160 zł x 10 h),
 • kwota wkładu własnego Klienta: 400 zł (40 zł x 10 h).

Jak krok po kroku rozliczyć usługę uczenia w miejscu pracy dostawca usług dowie się z instrukcji.