grupa ludzi siedząca przy stole, na którym są laptop, materiały do pisania oraz filiżanka z napojem

Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych

Przedsiębiorcy, którzy planują realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie „Ucz się u mistrza”, a nie mają kompetencji metodycznych związanych z uczeniem osób dorosłych, mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów. W projekcie oferujemy im konsultacje z ekspertami z zakresu psychologii, pedagogiki oraz metodyki.

Przyszli dostawcy usług w projekcie mogą wziąć udział w konsultacjach grupowych oraz indywidualnych. Najbliższe - dwudniowe - spotkanie grupowe odbędzie się 29-30 maja. Pierwszego dnia zajęcia odbywać się będą od godz. 10.00 do 17.20, drugiego dnia - od godz. 9.30 do 13.10.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, proszeni są o zgłoszenie się na adres e-mail: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl.

Dzwoniąc pod numer 690 260 846 można uzyskać więcej informacji na temat konsultacji eksperckich.

Przypominamy, że w konsultacjach mogą wziąć udział dostawcy usług / mistrzowie, którzy podpiszą deklarację, że w projekcie „Ucz się u mistrza” będą realizowali usługi uczenia w miejscu pracy zgodnie ze standardem jakości MSUES plus. Ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni skontaktować się z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52

e-mail: jakosc@wup-krakow.pl


logotyp Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Jakość usług w projekcie

Przedsiębiorcy, zainteresowani realizowaniem usług w projekcie „Ucz się u mistrza”, muszą wziąć udział w konsultacjach w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zapoznają się tam z wymaganiami jakościowymi, które powinny być spełnione przez dostawcę usług uczenia w miejscu pracy. Będą mogli również skonsultować szczegóły oferty, którą zamierzają umieścić w bazie projektu. Na zakończenie podpiszą deklarację, w której zobowiążą się do realizowania usług dla uczestników projektu zgodnie ze standardem jakości MSUES plus.

Zapoznaj się z wymogami standardu pod na stronie MSUES plus.

Dla ułatwienia przypominamy, kto może zostać dostawcą usług uczenia w miejscu pracy oraz mistrzem.

Usługi uczenia w miejscu pracy może realizować przedsiębiorstwo, które:

  • aktywnie prowadzi działalność w branży gastronomicznej, hotelarskiej, fryzjerskiej lub kosmetycznej przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 4 lat;
  • posiada w Małopolsce potencjał techniczny oraz bazę niezbędną do realizacji usług uczenia w miejscu pracy;
  • zatrudnia „mistrza w swoim fachu” lub współpracuje z co najmniej jednym takim specjalistą.

Uczyć innych w ramach usługi uczenia w miejscu pracy może osoba, która:

  • pracuje co najmniej 5 lat w dziedzinie, w której będzie świadczyła usługę;
  • ma doświadczenie w danej dziedzinie poparte imiennymi referencjami lub potwierdzone osiągnięciami weryfikowanymi podczas krajowych i/lub międzynarodowych konkursów organizowanych przez branżowe organizacje eksperckie;
  • ma wiedzę w danej dziedzinie, udokumentowaną w postaci dyplomów, certyfikatów lub imiennych referencji;
  • jest uznanym autorytetem w swoim środowisku, branży i potrafi to uzasadnić (np. własne portfolio);
  • ma kompetencje metodyczne związane z uczeniem osób dorosłych (jeżeli ich nie ma, w projekcie otrzyma wsparcie w tym zakresie - zobacz szczegóły w artykule "Konsultacje z zakresu uczenia dorosłych").

Przedsiębiorców zainteresowanych realizowaniem usług uczenia w miejscu pracy zapraszamy do kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

tel. +48 690 261 528, +48 12 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl


ludzie pracują przy stole, na którym leżą materiały do pisania, laptop i stoją napoje

Warsztaty dla mistrzów

7 kwietnia o godz. 9.00 zapraszamy dostawców usług, którzy będą realizować usługi uczenia w miejscu pracy w projekcie "Ucz się u mistrza" na warsztaty dotyczące obsługi narzędzia z bazą.

Jest to kontynuacja spotkania z 29 marca, dlatego zapraszamy przede wszystkim osoby, które były z nami tego dnia. Zamierzamy bowiem omówić z Państwem kwestie związane z uzgadnianiem Karty Usługi Indywidualnej pomiędzy dostawcą usług a klientem.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie zoom.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć w nim udział, proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl. Wówczas otrzymają link do spotkania.

Dzwoniąc pod numer 690 261 291 można uzyskać więcej informacji na temat spotkania.